In Memoriam Elpex Wasa 610

Som meddelats på annan plats har tvillingarna Wasa 610 gått bort efter en kort tids sjukdom.

Top