Välkommen med frågor och synpunkter.

Allmänt         info @ nvskidor.se
Elit/Tävling    olof @ nvskidor.se
Hemsidan        torbjorn @ nvskidor.se
Kläder          gustaf @ nvskidor.se
Sponsring       kjell @ nvskidor.se
Spår            erik @ nvskidor.se
Träning         gustaf / olof @ nvskidor.se
Träningslägret  kjell @ nvskidor.se
Ungdom         info @ nvskidor.se
Vasaloppet     ove @ nvskidor.se
Värmdöloppet   erik @ nvskidor.se

 

Styrelsen

Ordförande   Kjell Wicksell     kjell @ nvskidor.se
Sekreterare   Ove Ramel     ove @ nvskidor.se 
Ledamot       Erik Björnelid   erik @ nvskidor.se
Ledamot     Kerstin Wersäll  kerstin @ nvskidor.se
Ledamot       Olof Ekberg    olof @ nvskidor.se
Ledamot       Torbjörn Furn   torbjorn @ nvskidor.se
Top