Harsa 2008

Förberedelserna och utskicken inför träningslägret har mot alla NVSK:s traditioner skötts så att alla verkar veta om de skall ha sängkläder med eller inte och alla verkar ha en bil att färdas i.

Top