PM Coast to Coast 2009

Tema för tävlingen: Gud hjälper bara den som hjälper sig själv!

Nacka Värmdö Skidklubb välkomnar här med alla tävlande till den första upplagan av Coast to Coast 2009! Målet med tävlingen är att kora Sveriges hårdaste rullskidsåkare!

Anmälan: Endast anmälan via mejl till mattias@nvskidor.se senast 09-05-31 godtas.

Startavgiften om 500 kr sätts in på Plusgiro 22 89 53-6 märk med Namn, adress, tele, mejl, klubb och anhörig.

Tävlingstid: Start onsdagen 090610 kl 0500 målgång senast söndagen 090614 kl 1200.

Banan: Starten i Hammarbysjöstad, Stockholm och målet är centralstation Göteborg på Drottningtorget däremellan är det fritt val som gäller. Väg 1 Gnesta, Katrineholm, Kumla, Skövde, Gbg 48 till 52 mil. Väg 2 Norrköping, Mjölby, Jönköping, Borås, Gbg 50 mil.

Regler: Det är tillåtet att ta av sig skidorna och gå då man själv bedömer att detta är nödvändigt ur ett säkerhetsperspektiv. Utöver detta undantag är det Svenska skidförbundets tävlingsregler för klassiskstil som gäller.

Sjukdom/skada: Om en tävlande inte kan komma tillstart pga. Sjukdom eller skada är det läkarintyg som gäller vid återbetalning av anmälningsavgift.

Utrustning: Den obligatoriska utrustningen är varselväst, hjälm, mobiltelefon. Utöver detta är det upp till respektive deltagare att packa det material han eller hon anser sig behöva. All form av langning är förbjuden.

Skidor: Rullskidorna skall vara fabrikstillverkade standard rullskidor med 2:ans hjul. Trimning av hjul är ej tillåtet. Lagrena skall vara infettade.

Säkerhet: Allt sker på egen risk detta innebär att Nacka Värmdö SK inte kan hållas ansvarig för något som händer innan, under eller efter tävlingen. Det åligger respektive deltagare att följa de trafikregler som gäller för rullskidor.

Brutet lopp: Direkt när du har brutit loppet skall du ringa tävlingsledningen på 073-705 32 15.

Mat och logi: Du har totalt 1000 kr att spendera på mat och boende därefter kostar varje 100 kr 10 minuters tillägg på din totala tid. Tävlingen kommer därför att premiera den som är hungrig, mager och fattig…

Vinnare: Den som på kortast tid inkl. tidspålägg (se mat och logi) når Göteborg och Drottningtorget.

Hemresa: Alla deltagare ansvarar för sin egen hemresa.

Reservation: Vi förbehåller oss rätten att ändra på tävlingsregler samt tävlingsdatum till 0908 05 till 090809 om antalet deltagare understiger 10 tävlande. Om det nya datumet inte passar en tävlande återbetalas 80 % av
anmälningsavgiften.

Tävlingsinbjudan: Kommer i god tid innan tävlingen.

För löpande info: www.nvskidor.se

Lämna ett svar

Top