Klubbövergångar

Senaste tidpunkt att inför ny tävlingssäsong övergå från en förening till annan är den 1 juli. Blanketten som finns nedan ska skrivas på och skickas till resp distriktsförbundet och Svenska Skidförbundet.

Övergångsblankett (PDF-fil)

http://www.skidor.com/langdakning/files/%7bAFD80047-FE65-4F9E-B3DB-E91A56C3FF10%7d.pdf

FIS-kod 2009-2010

Alla som har för avsikt att skaffa eller förnya FIS kod kontaktar Erik Björelind på info@nvskidor.se
Nytt sätt att söka FIS-kod 2009-2010 Nyhet!!
Alla tävlande, både junior (födda -93) och senior måste ha FIS-kod för att få ställa upp i FIS internationella tävlingar. Detta inkluderar våra nationella cuper samt SM och JSM. För Vasaloppet behövs ingen kod.
Tävlande som löser FIS-kod för första gången (bl a blivande H/D17) kommer enligt gällande regler inlottas i startfältet till dess att den tävlande återfinns på punktlistan.
OBS! att samtliga deltagare i en FIS juniortävling inkl JSM måste ha FIS-kod.
Ansökan om FIS-kod – OBS Nyhet!!

Från och med säsongen 09/10 har vi gjort förändringar gällande ansökan om FIS-kod. Istället för att klubben eller åkaren skickar in en blankett till Skidförbundet så gör ni det nu direkt via er egen Idrott Online sida (tidigare Klubben Online).

Åkardeklaration (Athlete´s declaration) OBS, bara första gången

Åkare som är födda -93 samt även äldre åkare som inte tävlat FIS tidigare, måste skicka in nedanstående åkardeklaration om ni tänker tävla under säsongen 09/10. Den måste skickas in i original, ej kopia.
Skickas till Svenska Skidförbundet, Lina Lundin, Riksskidstadion, 791 19 Falun.
Athlete’s Declaration (åkardeklaration), i PDF format (Blanketten på engelska skall fyllas i och skickas till SSF)

http://www.skidor.com/langdakning/files/%7b9B6BAF23-6D17-46EB-8E42-CDC5085DC938%7d.pdf

Översättning (åkardeklaration), i PDF format Denna blankett är bara en översättning, skall inte fyllas i.

http://www.skidor.com/langdakning/files/%7b4D6CBC8C-33B0-47C0-B165-0D9F289D0C0F%7d.pdf

Komplett ansökan är:

Vad är en FIS- kod?

En FIS kod är en ”identitetskod” på 7 siffor som alltid ska uppges vid anmälan till internationella tävlingar och ger arrangören uppgifter som namn, födelsedata samt nationstillhörighet. Koden är personlig och är densamma år från år men man måste ansöka om FIS-kod varje år.
Varför ska man ha kod?

* FIS kräver att både juniorer och seniorer ska ha kod för att starta i internationella tävlingar.

* Senior och junior seedningen baseras på FIS-poäng och för att få poäng krävs FIS- kod.

* Underlättar administrativt både för klubb, tävlingsarrangör och TD.

* Om alla åkare har kod får vi möjlighet till en bra svensk rankinglista.

* Vid all resultatrapportering från våra FIS/Internationella tävlingar måste FIS-koderna finnas med.

* Även vårat tidtagningssystem SSF Timing kräver FIS -kod vid rapporteringen av FIS-tävlingar.

* På FIS hemsida kan man följa samtliga FIS resultat genom åren för varje enskild åkare. (www.fis-ski.com , Competitors Biographies)

Standard kod

Ansök före 1 oktober -09 för att vara med i FISlista 2/09-10, kostnad 220:-. Du kommer då med i lista 2 som används inför första svenska tävlingen för säsongen 09-10. Ansökan efter 1 oktober kostar 675:-.
Blir FIS punktberättigad fr o m anmälan och kommer med i nästkommande FIS punktlista. FIS punkterna är seedningsgrundande för juniorer och seniorer på samtliga FIS-tävlingar i Sverig inkl JSM och SM.

FIS-listor

Sammanställningen av poäng finner man i FIS-listorna som ges ut 6 gånger per säsong, juli, november, december, februari, mars och april. Se FIS hemsida (www.fis-ski.com.)
Poängen är ett medelvärde av de 5 bästa tävlingarna genomförda under de senaste 12 månaderna.

Lämna ett svar

Top