Kallelse till årsmöte

Du som är medlem, har betalat din medlemsavgift under verksamhetsåret 2011-2012 eller 2012-2013, är välkommen att komma till årsmötet söndagen den 26 augusti kl 16.00

Årsmötet hålls i BodyJoys lokaler i Mölnvik

Vi har valt BodyJoys lokaler för att få möjlighet att testa stakmaskinen efter förhandlingarna.
Skidgymnastiken för klubbens medlemmar kommer vara här från och med september.

Årsmötet som innehåller beslut runt ev. motioner, information om det gångna verksamhetsåret, ekonomi, planer på det kommande verksamhetsåret, medlemsavgiftens storlek, tidigare styrelsens ansvarsfrihet, budgeten för kommande verksamhetsår val av ny styrelse och val av valberedning, tar ca en timme.

Därefter testar vi stakmaskinen .

Kl 19 stänger BodyJoy. För dom som vill kan vi gå någonstans och äta. I närheten ligger Grisslinge värdshus.

Vill du veta mer ring Ove 070 755 41 63

Lämna ett svar

Top