Barn- och ungdomsträning

Undre barmark hösten 2013 har vi tränat från Hellasgården tisdagar kl 18.30 och lördagar kl 10.00 (rullskidträning)

Träningen under vintern är beroende av var det finns lämpliga åkmöjligheter. Träning på skidor bedrivs bäst där det finns tillpackade (helst pistade) åkytor och en skidlek med gupp, svängar, hopp mm. Vår ”hemmaarena” är Ekedalsgärdet i Gustavsberg där vi röjt ett område som kan passa för detta men tyvärr finns ännu inte full belysning där och heller inte i skrivande stund tillräckligt med natursnö.

Alternativa platser är tex Ågesta, som till i år har planerat för att barn ska kunna nyttja området bättre. Fram till skrivande stund har dock alla insatser gått till att skapa ett klassiskt skidspår som är mycket flitigt nyttjat och mindre lämpat att bedriva barnträning i.

Vi har haft kontakt med Årefjällsloppet, som ligger bakom konstsnöspåret på Gärdet, men de kunde tyvärr inte tillverka nog snö för att skapa en åkyta för barn eller skatebädd.

Norr om stan finns konstsnöspåret i Täby, som har en skidlekplats som nyttjas av de stora ungdomsklubbarna Täby och Sundbyberg, Tyvärr är ju restiden dit avsevärd och det blir trångt när stora grupper ska samsas.

Barnträningarna läggs upp i kalendern på denna hemsida där också mer detaljerad information finns inför varje träningstillfälle. När snötillgången är osäker uppdateras kalendern med kort varsel så håll koll.

Kontakta olof@nvskidor.se för mer information.

Välkomna!

Lämna ett svar

Top