PM Stockholms rullskidsprint lör 7/9 2019

Dagges Dubbel-Stockholms rullskidsprint lör 7/9 2019

PM

Tävlingsform: Sprint i två delar, sammanlagd placeringssiffra räknas. Vid samma placeringssiffra avgör prologtider. För både del 1 och del 2 gäller:

Prologtid avgör placering i finalgrupper, oavsett klass.

Finalgrupp 1-8 innehåller de 8 snabbaste prologtiderna, finalgrupp 9-16 nästa 8 tider osv, oavsett klass.

Från semifinaler i varje grupp (semifinal 1-8 A, semifinal 1-8 B, semifinal 9-16 A, semifinal 9-16 B osv går åkarna till final 1-4, 5-8, 9-12, 13-16 osv

När sammanlagda placeringssiffran räknats ut bildas resultatlista genom att jämföra placeringssiffrorna klassvis.

Del 1:

Asfaltsovalen Gubbängens IP (GIP), södra Stockholm (se markering 1 på kartlänk)

Sprint i fri stil, prolog + heat enligt ovan. 1+1/4 varv, distans ca 500m

Låneskidor (Nowi carbon, rullmotstånd 2) skall användas i klasserna D/H 13-16,17-39 och D/H 40-.

Antalet skidor är begränsat till 10 par med NNN-bindning och 2 par med SNS.

Kom i god tid så att du hinner prova skidorna före start. Från kl 07.30 kan skidorna provas. I samband med tävling kommer man inte få just det exemplaret skidor man provat.

Klass 9-12 använder egna skidor, fria hjul. Första start kl 09.00

Del 2:

Botten av Högdalstoppen start kl 13.00 (se markering 2 på kartlänk) ca 2 km från GIP. Backsprint i klassisk stil till Högdalstoppen. Prolog + heat, distans ca 800m, ca 30 hm

Alla klasser använder i del 2 egna klassiska skidor, rullmotstånd 2 enligt svenska skidförbundets klassifikation. Första start kl 13.00

Banor

Mycket god asfaltskvalitet på GIP.

Asfalten i backen till Högdalstoppen är mestadels bra men det finns  partier med lagningar och dålig asfaltskvalitet i banans sista del.

Noggrann besiktning före start rekommenderas.

Vid fukt kan det vara halt i de delar av banan som har överhängande träd.

Använd stig för säker nedpassage från toppen. Nedfart på rullskidor ej tillåten på grund av kollisionsrisk.

Karta

https://kartor.eniro.se/m/Uj1xd

Klasser:

D/H 9-12

D/H 13-16

D/H 17-39

D/H 40-

Lagledarmöten

GIP vid målrakan kl 08.00

Startplatsen vid Högdalstoppen kl 12:30

Ombyte

Omklädningsrum med duschmöjligheter på GIP

Parkering/Transporter

Avgiftsbelagda P-platser finns vid GIP. Parkeringen just nu begränsad pga byggarbeten. Knappt två km snitslad cykelbana till startplats för del 2. Ont om p-platser vid Högdalstoppen. P-platser finns i Högdalens Centrum, ca en km från startplatsen.

Priser

Prisutdelning på GIP kl 16, eller anslagen tid

DM-plaketter klassvis. Plaketter Dagges Dubbel plac 1-3 i alla klasser. Segertröjor i alla klasser. Segerpremier D/H17-39, 2000 kr, 1000 kr, 500 kr för plac 1-3. Utlottning av nyttopriser

För DM-titel krävs minst två startande i klassen

Resultatlista

Anslås på GIP, FB och hemsida www.nvskidor.se.

Servering

Försäljning av enklare lunch, godis, kaffe, läsk mm på GIP. Endast swish-betalning.

Startlista

Anslås fredag 6/9 på FB-sidan Dagges Dubbel, eller på GIP kl 07.00 lör 7/9

Tidtagning

Lånechip, delas ut tillsammans med nummerlappar på GIP, samma chip och nummerlapp för bägge deltävlingarna. Borttappat chip ersätts med 750 kr. Även åkare med personligt chip använder lånechip

Tävlingssekretariat

I serveringen på GIP samt provisoriskt vid start/mål av backsprinten.

På GIP öppet från kl 07.30 tävlingsdagen

Tävlingsregler

Svenska Skidförbundets tävlingsregler. Tävlande och publik deltar och närvarar på egen risk

Uppvärmning

Trottoarer/cykelbana utanför GIP. Iakttag försiktighet. Tävlingsbanan stängs 5 minuter före start, möjlighet att använda banan mellan heat, följ speakers instruktion.

Uppvärmning vid Högdalstoppen på cykelbana i anslutning till startplatsen. Ingen uppvärmning på banan under pågående tävling.

Välkomna!

Olof Ekberg, tävlingsledare, tel 0708651742

olof@nvskidor.se

Lämna ett svar

Top