Träningsläger i Idre Fjäll torsd 3 dec – sön 6 dec 2020

Nu är anmälan öppen! Vänligen observera att anmälan är bindande, betalning erläggs direkt vid anmälan, vid sjukdom är det möjligt att överlåta sin plats till annan. Sista anmälningsdatum fredagen den 30 oktober (med reservation för förlängning). Obs! För att anmälan skall gälla för lägret, skall lägeravgiften samt medlemsavgiften vara betald. http://nvskidor.se/shop/ Vi har

Kallelse till Årsmöte 2020

Alla medlemmar kallas detta år till ett digitalt årsmötet måndagen den 12 oktober 2020 kl 18.30. Vi bjuder in Styrelsen, Revisorer och Valberedning till ett fysiskt årsmöte på Hotell Blå Blom i Gustavsbergs Hamn (Odelbergs Väg 5A). Övriga medlemmar är välkomna att delta via Teams, eller motsvarande. Anmälan gör

Top