OBS! Inställt – Träningsläger i Idre Fjäll torsd 3 dec – sön 6 dec 2020

Hej alla,Med anledning av den förvärrade situationen med ökad smittspridning har Svenska Skidförbundet den 18 november gått ut med en avrådan från lägerverksamhet till samtliga klubbar i Sverige. Mer information gällande avrådan går att läsa på: https://www.skidor.com/.../svenskaskidforbundetavraderfr.../ Styrelsen har pga detta beslutat att följa avrådan och ställa in det inbokade skidresan

Kallelse till Årsmöte 2020

Alla medlemmar kallas detta år till ett digitalt årsmötet måndagen den 12 oktober 2020 kl 18.30. Vi bjuder in Styrelsen, Revisorer och Valberedning till ett fysiskt årsmöte på Hotell Blå Blom i Gustavsbergs Hamn (Odelbergs Väg 5A). Övriga medlemmar är välkomna att delta via Teams, eller motsvarande. Anmälan gör

Top