Inbjudan till årsmöte onsdag den 20 okt kl 18:30 på Skeviks Gård (deltagande kan även ske via Zoom-länk)

Hej alla,Hoppas att allt är bra och att ni är laddade inför den kommande säsongen. 
Vår gemensamma höstträningen pågår tills snön lägger sig. Anmälan till Idre-lägret 2-5 dec har öppnat i webshopen på hemsidan www.nvskidor.se, där kan ni även förnya medlemskapet (som gäller fram tom 30 juni). Följ oss på Facebook: nvskidor för löpande information om träningar och aktiviteter.
Onsdagen den 20 okt kl 18:30 har vi årsmöte på Skeviks Gård (deltagande kan även ske via Zoom-länk), se bifogad inbjudan. Skeviks Gård är konferens anläggning som ligger några  km norr om Gustavsberg:
https://kartor.eniro.se/m/nkUBq

Länk för digital närvaro: https://zoom.us/j/99740153515

OBS! Efter årsmötet erbjuds fysiskt närvarande en 2-rättersmåltid till en subventionerad kostnad om 100 kronor. O.S.A avseende mat till erik@nvskidor.se senast den 13 oktober. Samtidigt betalas 100 kronor via Swish 1232 88 43 10, märk gärna betalningen med ”Middag vid årsmötet”.

I samband med årsmötet finns även möjlighet att diskutera och få leverans av vallor och tillbehör mm från klubbens samarbetspartner Ski&Bike Nordic – www.skibike.se till rabatterade priser. Kontakta info@skibike.se eller Messenger: skibikenordic med din ev förfrågan. 

Varmt välkomna!

Styrelsen

Förslag till dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens redogörelse för det senaste räkenskapsåret

a.Verksamhetsberättelse,

b. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

10.Fastställande av medlemsavgift

11.Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

12.Val ava. ordförande för en tid av 2 årb. upp till fyra ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;d. en revisor jämte suppleanter för en tid av 1 år.e. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13.Övriga frågor.

Lämna ett svar

Top