Nacka Värmdö Skidklubb är en längdskidklubb för både mot elit och motionär, barn och ungdomar. Även om klubben har sitt säte i Gustavsberg i Värmdö kommun så har klubben medlemmar som bor i stort geografiskt område omfattande huvudsakligen Nacka, Värmdö och Stockholms innerstad och södra områden. Utöver längdskidåkning så bedrivs även bl a rullskidåkning och terränglöpning.

En hel del information om klubbens aktiviteter presenteras på Facebook: facebook.com/nvskidor

Välkommen med frågor och synpunkter

Allmänt         Nacka Värmdö Skidklubb  info @ nvskidor.se
Barn & Ungdom  Erika Skogsjö       erika.skogsjo @ gmail.com
Seniorträning  Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se
Tävlingsgruppen Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se
Skidläger    Stefan Sundell      stefan @ nvskidor.se     
Vasaloppsresan  Ove Ramel         ove @ nvskidor.se 
Klubbkläder   Svante Sundholm      svante.sundholm @ gmail.com
Sponsring    Svante Sundholm      svante.sundholm @ gmail.com 
Skidspår       Erik Björelind      erik @ nvskidor.se 
Värmdöloppet   Erik Björelind      erik @ nvskidor.se 
Ekonomi     Erik Björelind      erik @ nvskidor.se 
IT/Hemsidan   Axel Rudehill Sundell   axelrudehillsundell @ hotmail.com  
Kommunikation  Stefan Sundell      stefan @ nvskidor.se
Vallaservice  Ski&Bike Nordic      info @ skibike.se 

Styrelsen

Ordförande   Erika Skogsjö       erika.skogsjo @ gmail.com
Sekreterare   Ove Ramel         ove @ nvskidor.se 
Kassör       Erik Björelind      erik @ nvskidor.se
Ledamot     Anna-Karin Ejenström   akejenstrom @ gmail.com
Ledamot       Stefan Sundell      stefan @ nvskidor.se
Ledamot     Svante Sundholm      svante.sundholm @ gmail.com 
Revisorer    Frank Ouchterlony
        Björn Axelsson
Valberedning  Niklas Aubell
        Anna Ouchterlony   

Top