Nacka Värmdö Skidklubb är en längdskidklubb för både mot elit och motionär, barn och ungdomar. Även om klubben har sitt säte i Gustavsberg i Värmdö kommun så har klubben medlemmar som bor i stort geografiskt område omfattande huvudsakligen Nacka, Värmdö och Stockholms innerstad och södra områden. Utöver längdskidåkning så bedrivs även bl a rullskidåkning och terränglöpning.

En hel del information om klubbens aktiviteter presenteras på Facebook: facebook.com/nvskidor

Välkommen med frågor och synpunkter

Allmänt         Nacka Värmdö Skidklubb  info @ nvskidor.se
Barn & Ungdom  Erika Skogsjö       erika @ nvskidor.se 
        Malin Fredriksson      
Seniorträning  Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se
Tävlingsgruppen Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se
Skidskytte   Ove Ramel         ove @ nvskidor.se 
Skidläger Idre Stefan Sundell      stefan @ nvskidor.se
        Anna Ouchterlony
Vasaloppsresan  Ove Ramel         ove @ nvskidor.se 
Klubbkläder   Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se
Sponsring    Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se 
Skidspår       Erik Björelind      erik @ nvskidor.se 
Värmdöloppet   Erik Björelind      erik @ nvskidor.se 
Ekonomi     Erik Björelind      erik @ nvskidor.se 
IT/Hemsidan   Malin Fredriksson     
Kommunikation  Stefan Sundell      stefan @ nvskidor.se
Vallaservice  Ski&Bike Nordic      info @ skibike.se 

Styrelsen

Ordförande   Erika Skogsjö       erika @ nvskidor.se
Sekreterare   Ove Ramel         ove @ nvskidor.se 
Kassör       Erik Björelind      erik @ nvskidor.se
Ledamot       Olof Ekberg        olof @ nvskidor.se
Ledamot       Stefan Sundell      stefan @ nvskidor.se
Ledamot     Anna Ouchterlony
Ledamot     Malin Fredriksson
Suppleant    Svante Sundholm
Revisorer    Frank Ouchterlony
        Mats Nilsson
Valberedning  Niklas Aubell
        Per Lind

Top